Marrëdhëniet ndërkombëtare në Islam – Muhammed Ebu Zehra

8.00

Artikelnummer: A0053 Kategorien: , Schlagwörter: , ,

Beschreibung

Autori i shquar Muhammed Ebu Zehra në Librin „Marrëdhëniet ndërkombëtare në Islam“, shtjellon disa qështje duke filluar nga Marrëdhëniet ndërkombëtare në Islam, solidariteti shoqëror në Islam, hyrje në shkencën e jurisprudencës islame, martesa dhe shkurorëzimi në Islam, dispozitat islame mbi statusin e fëmijëve dhe trashëgimia dhe testamenti në Islam.

Përmbajtja Pjesa 1:

1. Parimet themelore mbi të cilat sendërtohen marrëdhëniet ndërnjerëzore 29

1.1. Dinjiteti njerëzor 29

1.2. Uniteti i gjinisë njerëzore 31

1.3. Bashkëpunimi mbarënjerëzor 37

1.4. Toleranca 40

1.5. Liria 44

1.5.1. Liria e besimit 45

1.5.2. Liria për të vendosur 50

1.6. Normat morale 53

1.7. Drejtësia 56

1.8. Reciprociteti 59

1.9. Përmbushja e premtimit të dhënë (respektim i marrëveshjeve) 66

1.0. Miqësia dhe ndalimi nga aktet e dhunshme

1.10.1.Përkrahja e të shtypurve 73

1.10.2.Ndalimi nga shkatërrimi 74

PJESA E DYTË

MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTAR NË KOHË PAQEJE 81
1. Parimi themelor mbi të cilin sendërtohen marrëdhëniet ndërkombëtare është paqja 83

2. Dar el-islam, dar el-harb dhe dar el and 96

2.1. Dár el-islam 96

2.2. Dar el-harb 96

2.3. Dár el-ahd 100

3. Sovraniteti 104

3.1. Muslimani, subjekt nën juridiksionin islam 109

3.2. Pozita e jomuslimanëve nën sovranitetin e shtetit islam 112

3.2.1. Statusi ‚populli i mbrojtur (ehlu-dhimmeh) nuk detyron integrimin e tyre në shoqërinë muslimane 125

3.2.2. Pozita juridike e qytetarit të shtetit armik (harbijj), të cilit i është dhënë leja për qëndrim të përkohshëm në shtetin islam që i garanton atij sigurinë personale dhe sigurinë e pasurisë (muste’men) 127

3.2.3. Shtrirja e ligjit islam mbi personin që mban statusin muste’men 131

3.2.4. Përfaqësuesit diplomatik 134

3.2.5. Trashëgimia e muste’menit 138

4. Konventat dhe marrëveshjet për paqe 140

4.1. Respektimi i marrëveshjeve 151

4.2. Marrëveshjet e përkohshme dhe ato të përhershme 153

4.3. Marrëveshja për mbrojtje dhe kontrata 155

5. Neutraliteti 158

Zusätzliche Information

Gewicht 230 g
Größe 148 × 30 × 210 mm

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreiben Sie die erste Bewertung für „Marrëdhëniet ndërkombëtare në Islam – Muhammed Ebu Zehra“

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert