Përmirësimi i zemrave – Amër Halid

15.00

Moralet e larta të Kur’anit Fisnik dhe të Dërguarit të Allahut a.s., Morali i mire, Modestia, Mirësia, Amaneti, Mbajtja e besës, Turpi, Hixhabi, Vetëmohimi, Durimi, Vërtetësia, Mëshira, Etika Islame, Kënaqësia ndaj Allahut, Falja e Allahut, Sadakaja, Nënshtrimi ndaj Allahut, Devotshmëria, Besimi dhe siguria në Zotin, Pastërtia morale dhe nderi, Kryevepra të civilizimit Islam, Shpresa në fitoren e Islamit, Krenaria dhe nënqmimi i vetvetes, Nata e Kadrit, Shoqëria, Vdekja, Stacionet e pastrimit të gjynyheve, Si ta presim Ramazanin, Të falënderosh për mirësit e Allahut, Mes integrimit dhe vetëmbylljes, Largimi nga gjynahet, Respektimi i prindërve, Veprat e mira, Rëndësia e namazit, Përkushtimi në namaz, Namazi në Xhami, Namazi i natës dhe nafilet, Duaja, Dhikri ( përmendja e Allahut ), Haxhi dhe vizita e Qabes, Dashuria për Islamin, Leximi i Kur’anit, Rregullimi i zemrave, Sinqeriteti, Mbështetja tek Allahu, Xheneti, Frika ndaj Allahut, Meditimi për krijesat e Allahut të madhërishëm, Meditimi rreth njeriut, Pendimi, Dashuria e Zotit për njeriun, Dashuria e njeriut për Zotin, Lufta me nefsin etj….

Artikelnummer: A0030 Kategorie: Schlagwörter: ,

Beschreibung

Nëse dëshiron të arrish të përsosësh moralin, mëso se si ishte Profeti s.a.v.s.. Sa i mëshirshëm, bujar, ai ishte. Si sillej me gratë, me të varfërit, me të paditurit, etj.

All-llahu i Madhërishëm në Kur’an thotë: ‘Ju kishit shembullin më të lartë në të dërguarin e All-llahut…”(EI-Ahzab: 21). Kjo, pasi Profeti s.a.v.s. është personi i vetëm që u karakterizua me të gjithë cilësitë e larta, për të ciiat ka nevojë njerëzimi, deri në Ditën e Kijametit. Për këtë ne sa herë që flasim rreth moralitpatjetër që do të gjejmë shembuj te jeta e Profetit s.a.v.s. reth atij morali.

Zusätzliche Information

Gewicht 200 g
Größe 148 × 40 × 210 mm

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreiben Sie die erste Bewertung für „Përmirësimi i zemrave – Amër Halid“

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert