Rreth nesh

Mirë se na erdhët në Librarinë e Qendrës Kulturore Shqiptare në Vjenë.

Një grup të rinjësh vendosën të themelojnë këtë shitore elektronike, me qëllim të lehtësimit të qasjes së rinisë tonë në libra në Gjuhën Amtare Shqipe por edhe libra nga gjuhë dhe autorë të huaj.

Shpresojmë sado pak t‘ ju kemi ndihmuar me këtë iniciativë.

Platforma funksionon sipas fjalës së fundit të teknologjisë, dhe pagesat janë të sigurta.

Në qoftëse nuk posedoni mjete elektronike për pagim, ne ju mundësojmë pas rrezervimit Librin ta merni tek Qendra personalisht dhe aty teë realizoni edhe pagesën.

PAs çdo porosie do të njoftoheni me e-mail për procedimin e porosisë suaj dhe kur mundeni të merni Librin.

Në rast se doni të ju dërgojmë porosinë me Postë, pagesa e njëhershme e postës është 4.9 Eur.

Me respekt,

Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë me ju,

Ekipi i Librarisë -QKSH

 

Nëse keni pyetje, sygjerime dhe vërejtje na kontaktoni në formën e mëposhtme: